İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler

Ahmet İnanır

Abstract


İslam hukukunda mürekkep mâlî akidler, yeni ihtiyaçların
ortaya çıkardığı bir konudur. Bu çalışma, öncelikle bir akid
içinde birden fazla akdin birleşmesinin hükmünü ve
katılım bankalarının kullandığı mürekkep ‘murabaha’ ve
‘leasingin’ akid yapısını açıklamayı amaçlamaktadır.
Çalışmada öncelikle bir satışta iki satışı yasaklayan
hadislerin mürekkep mâlî akidleri yasaklayıp yasaklamadığı
konusu incelenmiştir. Bu bağlamda bazı âlimlerin
yasaklayıcı bir yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Bu
çalışmada hadiste yer alan yasağın illet ve sebepleri
derinlemesine incelenmiş, ilgili hadislerin mürekkep mâlî
akidleri doğrudan yasaklamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Günümüzde katılım bankalarının kullandığı akidlerden
bazılarının mürekkep, bazılarının ise karma akidler olduğu
tespit edilmiştir.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.