İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Mervan Selçuk, Fatih Yardımcıoğlu

Abstract


Bibliyometrik araştırma; belgelerin, tezlerin ve yayınların belirli özellikleri incelenerek bilimsel katkılara ilişkin çeşitli veriler elde edilmesidir. Bu verilerin analiz edilerek kişilerin, kurumların verimliliği ölçülebilmektedir. Çalışmamızda ülkemizde yazılan İslam ekonomisi ve finansı alanında tüm lisansüstü tezler analiz edilmiştir. Belirli arama kriterleri gözetilerek, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 326 adet yüksek lisans ve 75 adet doktora tezi tespit edilmiştir. Amacımız bu tezleri nicel değerlerine göre inceleyerek ülkemizde İslam ekonomisi ile alakalı yapılan lisansüstü tezlerin genel bir haritasını çıkarmaktır. Bunun için veri olarak tezlerin savunulduğu yıl, sayfa sayısı, danışmanları, danışman unvanları, yazar cinsiyeti ve diğer veriler göz önünde alınarak analizler yapılmıştır. Ülkemizde İslam ekonomisi ve finansı ile alakalı yazılan tezlerin %21,2’si Marmara Üniversitesi’nde yazılarak üniversite sıralamasında ilk sırada yer almıştır. 2. sırada ise %9 ile İstanbul Üniversitesi gelmiştir. Sakarya Üniversitesi %7, Gazi Üniversitesi %6,2 ve Selçuk Üniversitesi %3 ile lisansüstü tezlerden pay almıştır. Bu alanda çok emeği olan Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, yüksek lisans tezlerinin %6,1’i (20 adet), doktora tezlerinin %18,7’sine (14 adet) danışmanlık yaparak tüm lisansüstü tezlerinin %8,5’inin danışmanı olarak ilk sırada gelmektedir. Bu alanda teze sahip 75 üniversiteden yaklaşık %25’i İstanbul merkezli üniversitelerden oluşmaktadır. En fazla lisansüstü tez %13,4 ile 2015 yılında yazılırken bunu %10,4’le 2014 ve 2016 yılı takip etmiştir. Ayrıca yüksek lisans tezleri arasında en fazla ürün 48 tez ile 2015 yılında iken, doktora tezleri arasında en fazla ürün 10 tez  ile 2013 yılında kabul edilmiştir.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.