İslam Hukuku, Uyarlanabilirliği Ve Finansal Gelişim

Öznur AK

Abstract


Büyük çaplı bir literatür, yasal sistemlerin ekonomik teşvikin mali sektördeki gelişimin ihtiyaçlarını karşılamak için verimli bir şekilde uyarlanabildiğini ileri sürmektedir. Makale, İslam hukukunun ticari işlemlerle ilgili uyarlanabilirlik özelliklerini modern finansal sistem ışığında tartışmaktadır. Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukuk geleneklerinin geliştirilebilmesinin doğasını ve yolunu tartışan makale, sonrasında İslam hukukunun geçmişi ve uyum sağlama özelliklerini ele almaktadır. İslam ticaret hukuku, cevaz verilebilirlik ilkesi göz önüne alındığında, Şeriatın dayattığı sınırlar dâhilinde gelişebilir. Şeriat âlimlerinin yeni kararlarına dayanarak İslami finansal sektörün gelişiminin yakın tarihi, İslam hukukunun değişen durumlara uyarlanabilirliğinin bir göstergesidir. İslam hukuku gelişebilirken hukuki altyapının yasalar, tüzükler ve uyuşmazlık çözüm kurumları gibi diğer elemanların da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu yasal altyapının güçlendirilmesi ile birlikte İslam hukukunun uyarlanabilirlik özellikleri İslami finans sektörünün gelişiminin hayati unsurlarından biridir denilebilir.


Full Text:

PDF PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.